Designinkubatoren har ledige plasser nå og vi tar imot søknader kontinuerlig. Link til søknadsskjema finnes nederst på siden.


Hva får du?

  • Deltakerne i inkubatoren får subsidiert kontorplass, med kontormøbler og bredbåndstilgang.
  • Tilgang til et nettverk av relevante kontakter og miljøer.
  • Tilgang til KMDs forelesninger og fasiliteter etter avtale.
  • Mulighet for støtte til deltakelse på kurs, konferanser etc i et visst omfang.
  • Og fremfor alt: Du får et miljø med andre som er i samme etableringsfase.

Inkubatoren befinner seg på USF Verftet – der en rekke foretak innen design, film og andre kulturnæringer befinner seg.

Hva må du bidra med?

  • Kandidatene vil ha mulighet til å delta i presentasjoner, i møter med andre etablerere, og i formidling av sin   virksomhet.
  • Kandidatene skal innen de avslutter sitt opphold dokumentere sitt arbeid.
  • En skriftlig og illustrert rapport skal innleveres til fagkomiteen innen en måned etter avsluttet opphold.


Hvem kan søke?

Alle som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av de tre siste år, med korrigering for eventuelle fødselspermisjoner og sykdom.

Du må ha en konkret idé til etablering av designfaglig virksomhet eller
gjennomføring av et designfaglig prosjekt.

Du må være bosatt i Bergen i den tiden du skal delta i inkubatoren.

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju før opptak.
For utvelgelse av deltakere i inkubatoren, blir det lagt vekt på:
- Søkernes motivasjon, prosjektidé og realiserbarhet.
- Sammensetning av deltakerne i inkubatoren.

Bruk dette søknadsskjemaet