Designinkubatoren er en ressurs for design i regi av Bergen Kommune, Fakultet for kunst, musikk og design UiB og USF.
Vi samarbeider i dette prosjektet for å synliggjøre designkompetansen og styrke nyutdannede studenters mulighet til å etablere sin egen virksomhet og komme i kontakt med næringslivet i kommunen.
DELTAKERE
SØK OM PLASS
ENGLISH